เลิฟรีมมินพาเฟ่ต์

parfe_promotion

เลิฟรีมมินพาเฟ่ต์
Moe moe
โปรโมชั่น สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มาเยี่ยมดินแดนแห่งความฝันค่า ~
หากนายท่านและคุณหนูแสดงบัตรนักศึกษาและสั่งเมนูไจแอนท์เมนูใดก็ได้ของทางร้าน
รับฟรี!!! เลิฟรีมมินพาเฟ่ต์ 1ที่ ต่อ1โต๊ะ หรือรูปน้องเมดและคิทเช่น 1 ท่านต่อ 1 ใบก็ได้ค่า
เริ่ม ตั้งแต่วันนี้-17ต.ค. นะเนี้ยน m(=^ェ^=)m