About Us

 • ค่าบริการและคำแนะนำ

  กฎ ข้อห้ามของดินแดนแห่งความฝัน

  · ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนนายท่านและคุณหนูท่านอื่น
  · ห้ามนายท่านและคุณหนูสัมผัสตัวน้องเมด
  · ห้ามนายท่านและคุณหนูสัมผัสตัวน้องเมด
  · ห้ามซักถามถึงข้อมูลส่วนตัวของน้องเมดโดยเด็ดขาด เช่นประวัติ หรือช่องทางการติดต่อส่วนตัวเป็นต้น
  · ห้ามชักชวนน้องเมดในร้านไปทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆและคบเป็นแฟนกับน้องเมดในโลกแห่งความจริง
  · ห้ามชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิง
  · ห้ามดักรอที่ทางเข้า-ออก
  · ห้ามลุกเดินไปมาหรือเต้น Cover ในตอนที่ไม่ได้แสดง LIVE
  · ห้ามทำการคบค้าสมาคมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับจ้างที่ลาออกไปแล้ว (รวมถึงใน Social Network ด้วย)
  · ห้ามนายท่านและคุณหนูที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดื่มแอลกลอฮอล์และสูบบุหรี่
  · การถ่ายภาพในร้าน (สามารถถ้าได้แค่ภาพอาหารเท่านั้นและถ้าต้องการถ่ายภาพ กรุณาเรียกน้องเมดที่ยืนใกล้ๆถ่ายให้)

  ข้อจำกัดของการเข้าร้าน

  · ห้ามนายท่านและคุณหนูที่เมาไม่ได้สติเข้าร้าน
  · ห้ามนายท่านและคุณหนูที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าร้านหลังเวลา 23.00 น.

  ข้อควรระวัง

  ร้านเมดดรีมมินมีความตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศในร้านให้นายท่านและคุณหนูมีความสุขที่สุด ดังนั้นทางเราจึงขอความร่วมมือให้นายท่านและคุณหนูทุกท่านสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกัน
  หากนายท่านหรือคุณหนูสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในร้าน หรือเหตุการณ์ใดใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หากความเสียหายเกิดจากการอาเจียนต้องจ่ายค่าทำความสะอาด 1,000 บาท

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการให้ความร่วมมือ