Tobi

Tobi

มังกรขาว

ชื่อ
tobi
สถานที่เกิด
มิติวิญญาณ
วันเกิด
28 August
กรุ๊ปเลือด
FBB917
สีที่ชอบ
saffron yellow
ของกินที่ชอบ
ก้อนเมฆ
สเปคที่ชอบ
คนจิตใจดี
ความสามารถพิเศษ
ตีลังกาสิบตลบกลางอากาศ
งานอดิเรก
บินเล่นบนท้องฟ้า

Tags: master, akiko, Chizuru, kitchen, maid, Tobi, Monika, Jina, Riku, Tiramizu, hajime, Inari, Hina, kaorin, Makio, Minamoki, momohana, Azusa, melody, leader, minako, saori, Fuyuko, regular, Merorin, megumi