Tobi

Tobi

มังกรขาว

ชื่อ
tobi
สถานที่เกิด
มิติวิญญาณ
วันเกิด
28 August
กรุ๊ปเลือด
FBB917
สีที่ชอบ
saffron yellow
ของกินที่ชอบ
ก้อนเมฆ
สเปคที่ชอบ
คนจิตใจดี
ความสามารถพิเศษ
ตีลังกาสิบตลบกลางอากาศ
งานอดิเรก
บินเล่นบนท้องฟ้า

Tags: Inari, Makio, Riku, leader, maid, kitchen, master, momohana, megumi, Azusa, hajime, Chizuru, kaorin, Tobi, Tiramizu, Merorin, Fuyuko, akiko, melody, Hina, Monika, Jina, minako, saori, regular