Melody

Melody

Teamwork award(The second year of 2015)

Level
Leader
ชื่อ
Melody
สถานที่เกิด
: ป่าแห่งพระอาทิตย์ ▽・w・▽
วันเกิด
วันที่พระอาทิตย์สาดส่องมาตรงเถ้าถ่านที่อบอุ่น
กรุ๊ปเลือด
Immortal
สีที่ชอบ
สีแดง ขาว พาสเทล
ของกินที่ชอบ
สายลมอ่อนๆ น้ำค้างจากฟากฟ้า (=゚ω゚)ノ
สเปคแบบที่ชอบ
อบอุ่น ใส่ใจ อ่อนโยน (///▽///)
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ : บินไปเกาะยอดไม้ที่สูงที่สุดของป่าและร้องเพลง ヾ(*´∀`*)ノ
งานอดิเรก
ร้องเพลง ,กางปีกหมุนตัวรับแสงแดด
Facebook

Tags: Riku, Chizuru, Merorin, maid, Hina, Jina, Azusa, ayumi, Tiramizu, master, momohana, Makio, hajime, Inari, gumoko, Monika, minako, Fuyuko, Tobi, fuwarun, kitchen, megumi, leader, regular, kaorin, melody, akiko