Fuwarun

Fuwarun

ชื่อ(ฉายาในร้าน) :
ฟุวะรุน
สถานที่เกิด :
ต้นไม้นุ่มฟูในdream forest
วันเกิด :
วันที่ต้นนุ่มฟูแตกยอดอ่อนรับแสงอาทิตย์
กรุ๊ปเลือด :
FuwaFuwa
ของที่ชอบ :
ของที่นุ่มฟู
คาแรคเตอร์ประจำตัว :
ลีเมอร์ตัวสีเหลืองทองผูกริบบิ้นแดง
สีประจำตัว :
สีเหลืองทอง
สีที่ชอบ :
สีที่มีกลิ่นหวาน
ของกินที่ชอบ :
ผลนุ่มนิ่มจากต้นนุ่มฟู
สเปคที่ชอบ :
คนที่แยกระหว่างแรคคูนกับลีเมอร์ได้
งานอดิเรก :
เก็บผลนุ่มนิ่มไปซ่อน

Tags: gumoko, Merorin, Makio, Yukari, Miori, kitchen, Azusa, regular, Monika, maid, leader, akiko, megumi, Rei, Hina, Tiramizu, melody, master, fuwarun, kaorin, Inari, Jina, Ritsuka, chiyo, minako, hajime, Yuki, ayumi